Finnish (Suomi) Dansk (Danmark) Svenska (Sverige) Norsk bokmål (Norge) Svenska (Sverige)

Om BioNordikaBergman

BIONORDIKA-GRUPPEN med rundt 30 medarbeidere, startet i perioden 1986-1989 med å tilby kunder nisjeprodukter, instrumenter og tjenester innen life science.


BEDRIFTENE In vitro Sweden AB, Medinova Scientific AS og MedProbe AS, samt søsterbedrifter i Estland og Finland ble samordnet under BioNordika Holding AB for å styrke vår posisjon som en foretrukket partner i det Nordiske markedet.


BEGREPET ”SCIENCE WHERE YOU ARE” betyr lokalt lager, lokal salgsorganisasjon og lokal support og service - vi tilbyr i dag et unikt og innovativt produktsortiment basert på ”premium brands” som står for verdensledende kvalitet innen våre salgsområder; celle- og molekylærbiologi, immunologi, diagnostikk, samt instrumenter og plast. I tillegg tilbyr vi en rekke kundetilpassede produkter og tjenester.


The BioNordika Group was founded during 1986-1989. We currently employ around 30 people in the five offices in Sweden, Denmark, Norway, Estonia and Finland with the idea of being an “interface of science” between advance niche life science product/services suppliers and our customers in Scandinavia/Nordics via a streamlined platform.


Our statement “Science where You are” represents a unique combination of life science Premium Brands of products being stored, supported and marketed locally. Our wide offering of products and services focus in the areas of Cell & Molecular Biology, Immunology & Diagnostics, Instruments & Disposables and Custom Products & Projects.

 


bionordikabergman
BioNordika og Bergman har nå slått seg sammen.


I OKTOBER 2013 flyttet BioNordika og Bergman sammen i nye lokaler på Ensjø. Med Bergmans instrumenter og BioNordikas reagenser følte vi ved å slå oss sammen at vi kunne tilby våre kunder en bedre portefølje av produkter.


ET SELSKAP ER FORENT, men bortsett fra den ny lokasjonen er alt som før. Vi leverer fortsattprodukter innen;

- Cellebiologi

- Molekylærbiolog

- Mikrobiologi

- Immunologi

- Kjemi

- Næringsmiddelindustri


DET GLØDENDE ENGASJEMENTET beholder vi og akkurat som før beholder vi vår lokale forankring med 5 sterke kontorer i Oslo, Stockholm, København, Tallin og Helsingfors, hvor det nå er ca. 50 medarbeidere som arbeider for deg og din forskning.


BioNordikaBergman AS • Gladengveien 3 B • 0661 Oslo • Tlf 23 03 58 00 • Faks 23 03 58 01 •
E-post info@bioberg.no
Development: ftech 2011, Design: PaulinsProjekt 2011. All rights reserved