Finnish (Suomi) Dansk (Danmark) Svenska (Sverige) Norsk bokmål (Norge) Svenska (Sverige)

Cellebiologi & molekylærbiologi

 

CELLEBIOLOGISKE/MOLEKYLÆRBIOLOGISKE TEKNIKKER benyttes i dag som standardmetoder innen medisinsk og naturvitenskapelig forskning og diagnostikk. Stamcelleforskning, primærcelleforskning, PCR/qPCR og ny generasjonssekvensering (NGS) er noen eksempler.

 

BIONORDIKABERGMAN representerer et antall verdensledende produsenter innen dette området. Utvikling og innovasjon er begrep som våre leverandører fokuserer på. Denne policyen genererer nye produkter og applikasjoner som forskere har stor nytte av for å mer effektivt kunne diagnostisere og forstå bakgrunnen for ulike sykdomsbilder.

 

Innen Bioteknologisk forskning og legemiddelindustrien benyttes våre produkter til å utvikle nye substanser og prosesser med potensiale til å bli nye legemiddelkandidater.

 

VÅRE LEVERANDØRER OG PRODUSENTER kommer hovedsakelig fra USA, Tyskland og Japan. Vi har opprettet en velfungerende logistikk med samtlige produsenter for å sikre raske leveringer til våre sluttbrukere i Norden.

 

>>TIL VÅRE LEVERANDØRER AV CELlEBIOlogiske & MOLEKYLÆRBIOLOGIske-PRODUKTER

 


VÅRE PRODUKTER

HØYESTE KVALITET & SERVICE er nøkkelord for BioNordikaBergman.


”SCIENCE WHERE YOU ARE” er et begrep som innebærer lokalt lager, lokal support, lokal service lokalt språk. For sluttbrukeren i respektive land innebærer det maksimal service på alle nivå.


Våre selgere/produktspesialister/produktsjefer har en bakgrunn fra forskningsverdenen, og de har dermed en meget god forutsetning for å kunne gi våre kunder service av meget høyt kvalitet.


BioNordikaBergman AS • Gladengveien 3 B • 0661 Oslo • Tlf 23 03 58 00 • Faks 23 03 58 01 •
E-post info@bioberg.no
Development: ftech 2011, Design: PaulinsProjekt 2011. All rights reserved